وبینار ها

  • از نیم ساعت قبل زمان برگزاری وبینار از همین بخش می توانید وارد وبینار بشید.
  • دانلود برنامه وبینار : حتما نرم افزار وبینار را از WWW.DLAC.IR مطابق دستگاه خود دانلود و نصب نمایید.
  • راهنمای ورود به وبینار : حتما قبل از ورود به وبینار ها راهنمای ورود به وبینار را مشاهده نمایید.
  • سرعت اینترنت : حداقل سرعت اینترنت مورد نیاز (برای شرکت کنندگان 512kb/sec و برای مدرسین 1mb/sec)
  • تست سرعت اینترنت : برای تست سرعت اینترنت خود میتوانید از سایت www.speedcheck.ir استفاده نمایید.
  • در صورت بروز مشکل با شماره پشتیبانی وبینار مورد نظر تماس بگیرید.